AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z powodu zagrożenia epidemiologicznego zawieszamy od 26 listopada 2021 r.  do odwołania udzielanie bezpośrednich porad w siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. Gałczyńskiego 3. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji  i korzystanie z porad telefonicznych i mailowych.

Witamy jesiennie i  przekazujemy czwarty  numer dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Biuletyn 4 Wrzesień 2021

Z przyjemnością przekazujemy trzeci numer dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Biuletyn został opracowany przez zespół doradczyń i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS, którzy świadczą poradnictwo obywatelskie w dziewięciu punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ( NPO) na terenie m.st. Warszawy.

Biuletyn nr 3-2021

Informujemy, że uzyskaliśmy grant z projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa nr UEB/000064/07/D) na zakup środków ochrony  osobistej  dla doradców obywatelskich pracujących z  osobami  z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych  do stosowania w Stowarzyszeniu Centrum Informacji Społecznej CIS w czasie pandemii COVID-19.

WSPARCIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH W CZASIE PANDEMII

W czasie pandemii odwołane są wizyty bezpośrednie w siedzibie Biura Porad Obywatelskich jak i w punktach dzielnicowych. Wszyscy doradcy udzielają wsparcia przez telefon i e-mail.

Czytaj wbpoięcej


Wspomóż nas, przekaż nam 1%

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – CIS, prowadzące Biuro Porad Obywatelskich jest Organizacją Pożytku Publicznego.

KRS 0000101748 Czytaj więcejLogotyp Funduszu

Równi wobec problemów

Projekt „Równi wobec problemów”, który jest współfinansowany ze środków PFRON, zakłada zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do poradnictwa społeczno-prawnego (cyklicznego i jednorazowego) oraz do adekwatnej, spersonalizowanej, rzetelnej i aktualnej informacji. Działania projektowe będą polegać na świadczeniu poradnictwa dotyczącego następujących zagadnień: – zadłużeniowych (w tym edukacja finansowa), – mieszkaniowych (mieszkania niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagrożenie bezdomnością), – rodzinnych (konflikty i przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami, brak wsparcia ze strony rodziny), – różnego rodzaju świadczeń społecznych i finansowych (ZUS, OPS) – ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnościami, w tym związanych z zatrudnieniem. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.


Wsparcie drogą do ZMIANY

Projekt „Wsparcie drogą do ZMIANY” realizowany od grudnia 2018 r. do listopada
2021 r. skierowany jest do mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz nakierowany jest na  wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Oferta oparta jest o system sieci dzielnicowych punktów poradniczych Biura Porad Obywatelskich i polega na wczesnym diagnozowaniu problemów społecznych, udzielaniu systematycznego, bezpłatnego wsparcia poradniczego osobom i rodzinom w kryzysie oraz na stałej współpracy środowiskowej (z lokalnymi służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi).

Zapraszamy do Biura Porad Obywatelskich i Lokalnych Punktów Porad w dzielnicach: Bielany, Praga Północ, Praga Południe, Śródmieście, Targówek, Wola.

.


NABÓR WOLONTARIUSZY

Aktualnie zapraszamy chętnych wolontariuszy do współpracy w ramach Projektu „Obywatel SENIOR” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Upadłość konsumencka po nowelizacji

Od dnia 24 marca 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie upadłościowym, w tym o upadłości konsumenckiej.

Jakie są główne zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika?

  1. Umożliwiono skorzystanie z upadłości konsumenckiej osobom, które zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem 10 lat od dnia złożenia wniosku o upadłość konsumencką (poprzednio takie osoby, jeśli nie ogłosiły wcześniej upadłości firmy na zasadach ogólnych, musiały odczekać 10 lat od jej zamknięcia)
  2. Ustalono nowy wzór wniosku o upadłość
  3. Uproszczono procedurę przeprowadzania upadłości po jej ogłoszeniu dla osób nie posiadających majątku
  4. Pojawiły się nowe warianty zakończenia postępowania upadłościowego

Zacznijmy jednak od tego:

Czytaj dalej…


rekrutacja

RESTRUKTURYZACJA

Od 29 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2021 r. osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zalegały z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy (mieszkań komunalne lub socjalnych) i nadal są zadłużone, mogą w swojej dzielnicy składać wnioski
o restrukturyzację zadłużenia.

Czytaj więcej …


WSPIERAJA NAS

logo-um warszawa      baner_eea
logo_mpips
logo-pefron